Genel Müdür

Genel Müdür
Placeholder image

Değerli Velilerimiz,

1998 yılından bu yana faaliyet gösteren İrfan Okullarımız yarım asırdır değerler eğitiminin odağında sürdürdüğü eğitim sistemi ile markalaşmış köklü bir okul olma özelliğini taşımaktadır.

İrfan Okulları olarak 21’inci yüzyılın becerileriyle donatılan, teknolojiyi ‘amaç’ değil; ‘araç’ olarak kullanan, Türkiye adına yerli ve milli projeler üreten genç yetenekler yetiştirme misyonu ile yol alıyoruz.

Anaokulundan ilkokula, ortaokuldan liseye kadar her yaş grubundaki eğitim metodolojisine yatırım yapıyoruz. Öğrenciye bütünsel bakmak “resmin bir kısmına odaklanıp da onu resmin tamamı zannetmemektir, tersine resmin bütününü görmeye çalışmaktır.” Bunun başarılması da tanım gereği öğrencimizin tüm potansiyellerini en aktif şekilde açığa çıkarması sonucunu verecektir.

İrfan Okulları’nda bir yanda insan oluşumuz nedeniyle tüm insanlık için geçerli evrensel değerleri dikkate alırken bir yandan da bilinçli tercihimiz olan inanç sistemimizin öngördüğü “ahlak” anlayışını bu kavramla yan yana düşünüyoruz. Kültürümüze özgü hassas noktaları hâlihazırdaki küreselleşme hengâmesinde kaybetmek istemediğimiz için, çocuklarımızın “edep/adap” gözeten bireyler olmasını istiyoruz.

Sevgiye dayalı, manalı öğrenmeyi ve uygulamayı esas alan, insanlığın birikiminden faydalanan eğitim misyonumuza değer katan tüm eğitimcilerimize, öğrencilerimize ve bu doğrultuda ülkemizin ve dünyanın geleceğine yönelik yarınımızın umudu çocuklarımız için üzerine düşen sorumlulukları yapacağımıza inanarak bizimle olan tüm velilerimize gönülden teşekkür ediyorum.

Saygılarımla,

Hayati OKTAY

YETEV Okulları Genel Müdürü