Drama Atölyesi

Drama Atölyesi

Drama dersinde amacımız öğrencilerimize;

  • İletişim ve dil yetenekleri,
  • Problem çözme yetenekleri,
  • Üretkenlik,
  • Kendi kendine kavrama ve sosyal olayları takip edebilme yetisi,
  • Grup planlaması,
  • Dinleme alışkanlığı ve empati yeteneği kazandırmaktır.

    Derslerimiz, eğlenirken öğrenmeye dayalı olarak gerçekleşmektedir. Derslerimizde; öğrencilerimizde dikkat ve grup çalışmaları, benlik farkındalığı gibi becerileri kazandıracak çeşitli etkinlikler yapılmaktadır.

    Öğrencilerimizin karakter gelişimine katkı sağlayacak “Değerler Eğitimi” çalışmaları bazen örtük bazen de açık şekilde yapılmaktadır. Drama dersimizde “Değerler Eğitimi” ile ilgili projeler üreterek öğrencilerimizin kendi yaşamlarında neler yapabileceklerini somut bir şekilde görmeleri sağlanmaktadır.