Değerler Eğitimi

Değerler Eğitimi

Kuruculuğunu İlim Yayma Vakfı’nın yaptığı okullarımızda, vakıf senedinde yer alan “ülkemize ve insanlığa hayırlı ve faydalı nesiller yetiştirmek” gayesine uygun olarak topluma ‘inançlı, irfanlı, erdemli ve nitelikli bireylerin’ kazandırılması hedeflenmektedir. Bu çerçevede okulumuzun takip ettiği eğitim anlayışında değerler eğitimi çalışmaları önem arz etmektedir. 

Değerler Eğitimi

Değerler eğitimi kapsamında öğrencilerimizin dinsel ve evrensel değerler konusunda teorik ve pratik kazanımlar elde etmeleri sağlanmaktadır. Bu çerçevede oluşturulan “Her aya bir değer” programı ile bütün öğretmenlerimiz kendi derslerinde de ayın değerini işlemektedirler. Her bir branştaki değerlerimizin hayata yansıyan kısımlarının vaka metoduyla işlenmesi, drama etkinlikleri ve geziler ile içselleştirilmesi, hayata yansıtılması ve davranış haline getirilmesi sağlanmaktadır.

Kur’an-ı Kerim’i okuma, anlama ve belirlenen dua ve sureleri ezberleme çalışmaları, Peygamber Efendimiz’in hayatını öğrenme gibi çalışmalarla derslerimiz zenginleştirilmektedir.

Sosyal ve Kültürel Etkinlikler

Okul genelinde ve sınıflarda yapılan etkinlikler değerler eğitimiyle bağlantılı olarak planlanmakta; bu amaca uygun olarak geziler, pano ve sanat çalışmaları, gösteriler, anma toplantıları gerçekleştirilmektedir. Kandil ve ramazan etkinlikleri ile öğrencilerimizin maneviyatlarını artırıcı birer atmosfer oluşturmaktadır. 

Anasınıfımızda

Değerler eğitimine okulumuzda ilk adım amin alayı ile atılmaktadır. Öğrencilerimizin dualar eşliğinde neşe ve mutluluk içerisinde eğitim hayatlarına adım atmaları amaçlanmaktadır.

İlkokulumuzda

Mevlit kandili ayı boyunca ders içi veya ders dışı düzenlenen çeşitli etkinlikler ile öğrencilerimizin peygamber sevgisini tatmaları sağlanmaktadır.

Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var projesi ile öğrencilerimizin merhamet yardımlaşma değerlerini pekiştirmeleri sağlanmaktadır. 

Ortaokulumuzda

Okulumuzun özgün değerler eğitimi çalışmaları arasında öğrencilerimizin mezuniyet beratlarının 57. Alay Şehitliği’nde, Çanakkale şehitleri huzurunda verilmesi yer almaktadır.

Her sınıf düzeyinde öğrencilerimizle Hasbihal Saati gerçekleştirilmektedir. Hasbihal saatinde gönüllü olarak bir araya gelen öğrencilerimiz yapılan ikram ve sohbet eşliğinde sosyalleşme becerileri gelişerek güzel bir vakit geçirilmektedirler.

Ayrıca Kardeş Aile projesi ile öğrencilerimizin merhamet, yardımlaşma, empati kurma gibi değerlerini korumaları sağlanmaktadır.

Lisemizde

Okul hayatı boyunca çeşitli derslerde öğrenilen bilgilerin pek çoğunun kullanım süresi ve bireyin tutum ve davranışları üzerindeki etkisi kısıtlıdır. Oysa okulda edinilen değerlerle ilgili kazanımlar hayat boyu önem ve etkisini sürdürürler. Okul ve öğretmen bu noktada kilit role sahiptir.

Bu sebeple öğretmenlerimiz, en başta öğrencilerimize temel ahlaki değerleri benimsemeleri ve nelerin önemli olduğu, nasıl yaşanması gerektiği konusunda rol model olarak rehberlik etmektedirler.

Değerlerin kazandırılmasında; öğrencilerimizin karakterli, milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan bireyler olmalarını sağlamak amacıyla müfredatta işlenen konulara paralel olarak değerler eğitimi müfredatı uygulanmaktadır.

Ders içerisinde gerek hikâyelerle gerek hayattan örneklerle ve video destekleri ile öğrencilerimize değer aşılamayı hedefliyoruz.

Ders dışında hayatın içinden etkinlikler ve uygulamalar ile değerleri hem öğrenen hem de yaşayan bireyler olmalarını sağlıyoruz.

Değerlerimizi öğrencilerimize kazandırmak amacıyla okullarımızda ders dışı etkinlik olarak gerçekleştirilen faaliyetler şunlardır: Kan Bağışı Yardım Organizasyonu, Darulaceze Ziyareti, Kışlık Kıyafet Yardımı Projesi, Sokak Hayvanlarını Besleme projesi, İsrafa Hayır projesi, Mevlit Kandili, İhya Programı, Sohbetler, Hadis ve İlmihal Dersleri, Manevi ve Kültürel Geziler, Ayın değerine yönelik seminerler, Kamplar düzenlenmektedir.