Laboratuvarlarımız

Laboratuvarlarımız

Fen Bilimleri Laboratuvarı

 Fiziksel ve biyolojik dünyada meydana gelen olayları anlamaya, anlamlandırmaya ve açıklamaya çalışan bir bilim dalı olan Fen Bilimleri derslerinde öğrencilerimizin  teorik bilgileri deney, gözlem ve uygulamalarla  somutlaştırmaları amaçlanmaktadır.

Derslerde teorik olarak öğrenilen bilgilerin uygulamalı olarak somutlaştırıldığı  Fen Bilimleri Laboratuvarımızda öğrencilerimiz; farklı bilimsel deneyler ile   araştırma inceleme çalışmaları, ulusal ve uluslararası projeler geliştirme gibi kalıcı öğrenme faaliyetleri yapmaktadırlar.

Fizik-Kimya-Biyoloji Laboratuvarı

Laboratuvar çalışmalarında amacımız; Öğrencilerimizin çevre bilincine sahip, kendisine verilen bilgiyi olduğu gibi kabul etmeyen; sorgulayan, araştıran, yorumlayan ve bilgilerini paylaşan bireyler yetiştirerek öğrencilerimizi yükseköğretime hazırlamaktır.

Olaylar üzerinde ezbere dayalı bilgiden uzaklaştırmayı sağlayarak, inceleme, gözlem ve deney yaparak araştırma yollarını öğretmek,

Laboratuvar çalışmaları aracılığıyla öğrencilere, bilimsel bir çalışmaya bağımsız olarak başlama, sürdürme ve sonuçlandırma yeteneği kazandırmak,

Dünyadaki bilimsel gelişmeleri takip ederek son teknolojiler hakkında bilgi sahibi olan;

Olayları yorumlayabildiği ve günlük hayatla bağlantı kurabildiği deneyleri uygulamaktır.

Amaçlarımız doğrultusunda; fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarlarımız her türlü deney ve çalışmayı yapabilecek donanıma, gerekli alt yapıya ve güvenlik koşullarına sahiptir. Öğrencilerimiz derste gördükleri teorik bilgiyi laboratuvarda deney ve gözlem yaparak günlük hayatla bağlantı kurmaları sağlanır. Bu doğrultuda; fizik, kimya, biyoloji dallarında, bilimsel proje yarışmalarına katılım için öğrencilerimize gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır.

  • Laboratuvarımızda yapılan çalışmalara birkaç örnek verecek olursak;
  • Diseksiyon deneyleri
  • Organik gübre hazırlama çalışmaları
  • Hoverkraft yapimi
  • Newton boncukları ve maxvell tekeri ile enerji dönüşümünü gözlemleme
  • Suspend ödüllü denge oyunu oynama
  • Mıknatısla ayırma
  • Asit baz deneyleri
  • Titrasyon