Kodlama ve Robotik Atölyesi

Kodlama ve Robotik Atölyesi

Kodlama ve Robotik Atölyesi


Lise Kodlama ve Robotik Atölyesi

Dünyanın değişen şartlarına ve yeniklerine öğrencilerimizi hazırlamak amacıyla 64 m² alandan oluşan her öğrenciye ait bir bilgisayarın bulunduğu robotik kodlama atölyelerinde Mekatronik, Proje Hazırlama, Bilgisayar Bilimi, Elektrik/Elektronik, Mühendislik gibi dersler verilmektedir.

İlk-Ortaokul Kodlama ve Robotik Atölyesi

Modüllere göre hazırlanmış 74 m² alandan oluşan robotik atölyemizde öğrencilerimiz; çağın gelişimlerini takip eden teknolojiyi etkin kullanan bilimsel düşünme ve problem çözme becerileri gelişmiş, algoritmik düşünen, programlama ve dijital vatandaşlık, yenilik geliştirme, bilgi üretebilme, özyönetim gibi kazanımlar elde etmektedirler.

İlkokullarımızda; Algoritma, STEM Eğitimi, Scratch ve Code.org ile kodlama, 3D çizim ve Animasyon yapımı gibi eğitimler verilirken,

Ortaokul kademesinde; Ardunio, microbit gibi uygulamalarla kodlama, programlama, robotik ve bilgi teknolojileri modülleri ile animasyon ve tasarlama uygulamaları yapılmaktadır.

Kodlama Modülü: Bu modülde öğrencilerimizin blok olarak kullanılan uygulamaları kullanarak, kod dünyası ile tanışmaları ve kendi hayal güçlerini yansıtabilmeleri hedeflenir.

Robotik Modülü: Öğrencilerimiz kodlama modülünde gördükleri ve uyguladıkları blok kodlama yöntemlerini robotik modülüne yansıtarak kendi fikirlerini hayata geçirirler. Bu modülle öğrencilerimizde yaratıcı düşünme, soyut olan birçok yapıyı öğrendikleri blok kodlama sayesinde somut varlıklara çevirme, bir problem karşısında neden-sonuç ilişkisi kurma ve grup içinde çalışarak yardımlaşma, bir takım olma, sorunları beraber çözme ve sosyalleşme gibi kazanımlar elde ederler.