Yabancı Dil Eğitimi

Yabancı Dil Eğitimi

"Dil öğrenimi" kavramından çok "dil edinimi" üzerinde durarak oluşturduğumuz öğretim programında hedefimiz; öğrencilerimizin kendilerini İngilizce olarak rahat ve akıcı bir şekilde sözlü ve yazılı ifade edebilmelerini sağlamaktır.

Anaokulundan liseye kadar, İngilizce derslerinde özgün ders içerikleri, non-ELT hikâyeler, İngilizce dijital oyunlar ve okuma platformları kullanılmakta, aktif konuşma ortamları sağlayan ve dili keşfetmenin yolunu açan etkinlik ve ürün odaklı dersler işlenmektedir.

Anasınıfı Yabancı Dil Dersi - İngilizce

Yoğunlaştırılmış İngilizce derslerinin yer aldığı anasınıfı dilli eğitimimizde, öğrencilerimiz sürekli etkileşim içindedir.

Oyun temelli etkinliklerle ve ana dil ders içeriklerine paralel temalarda hazırlanmış ders etkinlikleri ile 'dil edinimi' odaklı bir yaklaşımla dersler hazırlanmakta ve işlenmektedir.

İngilizce ders saati olarak toplam haftada küçük sınıflarda 10, büyük yaş gruplarında 12 saat İngilizce etkinlik dersleri işlenmektedir.

Dil Edinim Sürecinde:

 • Özgün dil içerikleri,
 • Doğal yaşam içinde yer alan diyaloglar ve rutinler,
 • Dijital materyallerle desteklenen alıştırmalar kullanılmaktadır.

İlkokul, Ortaokul ve Lisede İngilizce

İçerik Temelli Öğretim (CLIL) içeren ana ders kitaplarımızla Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik, Beden Eğitimi, Müzik gibi derslerin içeriklerinin de ders içeriği olarak kullanıldığı İngilizce derslerimizde İngilizce dil bilgisi dışında farklı alanlarda terminoloji ve bilgiye sahip olması sağlanır.

Ters-Yüz eğitim yaklaşımından ilham alınarak, kavram ve kelime çalışmaları için, ev ortamında, kendilerine sunulan çalışma planları ve platformlar üzerinden ön çalışma yapmaları sağlanacak ödevler verilir. Bu sayede ders ortamında öğrencinin daha aktif olmasını sağlayacak ders etkinlikleri ile kavramları ve kelimeleri daha iyi anlamaları ve pekiştirmeleri sağlanır.

Farklılaştırılmış eğitime destek veren dijital platformlarla ve okuma ve dinleme platformları sayesinde hikaye, çizgi film, film, roman ve makalelerden öğrenci seviyesine göre atamalar yapılarak bireysel dil gelişimine katkıda bulunulur.

KAGAN -İşbirlikli Öğrenme etkinliklerine yer verilen İngilizce derslerinde, kullanılan grup yapıları ile derste her öğrencinin aktif rol alması sağlanır.

 • CEFR (Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi) referans alınarak kazanım ve dil becerileri planlamaları yapılır.
 • Uygulanan dil düzeyi belirleme sınavı ile ihtiyaçlar tespit edilir.
 • İhtiyaçlar doğrultusunda seçilen materyaller, özgün içerikler hazırlanarak desteklenir.
 • Öğrencilerin aktif katılımını sağlayan ve dil edinim süreçlerini hızlandıran sınıf içi, bireysel çalışma ve ve ders dışı etkinlikler hazırlanır ve uygulanır.
 • Sadece sınıf ortamı ve derslikler değil, okulun her alanı öğrenme mekanı olarak ele alınır ve ders tasarımları yapılır. Gerekli durumlarda bahçede, laboratuvarlarda, konferans salonunda, spor salonunda, kantin veya atölyelerde simülasyonlarla gündelik dil yapıları yaşatılarak pratik yaptırılır.
 • Web 2.0 araçları kullanılarak hazırlanan ders içerikleri ile öğrencinin görsel ve işitsel olarak sık tekrarlar yapması sağlanır.
 • Haftalık yol haritaları hazırlanır. İşlenmiş konular ve dil yapılarının yer aldığı çalışma planları dijital ortamda çalışma imkanı sağlar. Görsel işitsel olarak destek veren bu alıştırmalarla, anında geri bildirim alan öğrencilerin çalışmalarındaki hataları görmek için ders ortamını beklemesi gerekmez, anne-baba desteği olmaksızın kendi başına çalışmalarını yürütebilir.
 • "Drill" denilen tekrarlı dil egzersizleri ile dil yapılarını akıcı kullanır hale getirmeleri hedeflenir.
 • Proje bazlı, "task-based" etkinliklerle öğrendikleri dil yapılarını öğrencinin kişiselleştirdiği kendine özgü içerikler ile bir bağlam içinde üretime yönelik çalışmalar ile hayatın içinde pratik kullanabilir hale gelmesi hedeflenir. (Flipgird gibi)
 • Spelling Bee, Dil Festivali, İngilizce Bilgi Yarışması, İngilizce Skeç ve Drama, Scavanger Hunt, Treasure Hunt, Culture Corner gibi ders dışı etkinliklerle öğrencinin, dili aktif kullanmalarını sağlayacak imkanlar sağlanır.
 • Dileyen öğrencilerin Cambridge ESOL sınavlarına yönelik çalışmalarına katlıda bulunacak kulüp ya da etüt çalışmaları planlanır.