İlkokul

İlkokul

EĞİTİM YAKLAŞIMIMIZ

İlkokulumuzda; zenginleştirilmiş ders çeşitliliği ile öğrencilerimizin bilgiyi kendilerinin keşfettiği ve yapılandırdığı, öğrenci fikirlerinin önemsendiği ve hayata geçirildiği proje odaklı eğitim anlayışı benimsenmektedir.

Vakfımıza bağlı PROGEL (Program ve Yayın Geliştirme) Birimimiz tarafından hazırlanan mantık, muhakeme, analiz, düşünme becerileri ve değerler eğitimiyle bütünleştirilmiş özgün ders modülleri ile farklılaştırılmış eğitim müfredatı uygulanmaktadır. Sadece akademik düzeyde değil, öğrencilerimizin öğrenme farklılıklarını ve zihinsel gelişimlerini de takip ederek öğretim süreçlerine etkin rehberlik uygulamaları ile katkı sağlanmaktadır. Davranış Değerlendirme Prosedürleri, Düşünme Becerileri Envanterleri, Davranış Geliştirme Etkinlikleri ve Aile Eğitimleri ile öğrencilerimiz için kuşatıcı bir gelişimsel program uygulanmaktadır.

Öğrencilerimizin görev ve sorumluluk bilincinin gelişmesine katkı sağlayan zilsiz okul sistemi uygulanmaktadır.

Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre oluşturulmuş sosyal, sportif, sanatsal, kültürel ve bilimsel etkinliklerin yapıldığı kulüp programları ile öğrencilerimizin çok yönlü gelişimleri desteklenmektedir.

Öğrencilerimiz okulda güne kitap okuyarak başlamaktadır. Bu uygulamamız ve akabindeki kitap değerlendirmelerimiz ile öğrencilerimizi kitapsever ve nitelikli okuryazarlar olarak yetiştirmek hedeflenmektedir.

Öğrencilerimize online İrfan Dijital Eğitim Portalı ile çok yönlü bir öğrenme ortamı sunulmaktadır. E-irfan ders programı ile ilişkilendirilmiş hibrit eğitim alt yapısı ve K12 entegreli Microsoft Teams Canlı Ders Uygulamaları, Morpa Dijital Akademik İçerikler, Raz-Plus ve Highlights yabancı dil platformları gibi çok sayıda dijital öğrenme araçlarıyla hem okuldaki eğitim öğretim süreçlerimiz zenginleştirilmekte hem de öğrencilerimiz evlerinden sınıf derslerine katılma imkanı bulabilmektedir.