Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimimiz; öğrencilerimizin kendini tanıması, anlamlandırması, çevresindeki imkanları fark etmesi ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için uzman kadromuz tarafından öğrencilerimize sunulan sistematik ve profesyonel bir yardımdır.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimimiz; her öğrencinin gereksinimlerinin, yeteneklerinin ve gelişim özelliklerinin birbirinden farklı olduğu ilkesinden yola çıkar ve bu noktada ‘ koşulsuz kabul’ ilkesinden hareket ederek yargılamadan, gizlilik ve güvenilirlik ilkelerine bağlı kalarak çalışmalarını yürütür.

Rehberlik Servisi çalışmalarını;

  • Öğrencinin ve velinin ihtiyaç ve talebine yönelik,
  • Öğretmenlerden gelen geri bildirimler doğrultusunda,
  • Test ve Envanter uygulamalarının değerlendirilmesi ile,
  • Rehberlik biriminin ihtiyaç duyduğu durumlarda, en az bir öğrenci ve veli bireysel görüşmesi şeklinde gerçekleştirir.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uygulamalarımız

Oryantasyon: Yeni kayıt olan ve nakil olan öğrencilerimize okula uyum sürecini kolaylaştırma adına yapılan çalışmalardır. Bu çalışmalara okulun fiziki ve sosyal olanaklarının tanıtımı ile başlanır, okul kuralları ve sınıf geçme sistemi gibi okul işleyişinde önemli olan yönetmeliklerin aktarılması ile devam edilir.

Gözlem: Öğrencilerin doğal ortamlarında gerçekleştirdikleri davranışları ve kullandıkları iletişim becerilerini gerçeğe uygun bir şekilde izleyip, kaydetme faaliyetidir. Gözlem faaliyeti özellikle sınıf ortamlarında grup dinamiğini izlemek adına sınıf ortamlarında gerçekleştirilir.

Grup Rehberlik Çalışmaları: Grupla psikolojik danışmanlık çalışmalarında öğrencilerin belirlenmiş bir konuda duygu ve düşüncelerini keşfetmeleri ve bunları ifade edebilmeleri amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. Bu bağlamda;

  • Sosyal beceri grup çalışmaları,
  • Verimli ders çalışma grupları,
  • Kaygı ile baş etme grupları oluşturulabilmektedir.

Test ve Envanter Uygulamaları: Gelişim dönemi göz önünde bulundurularak öğrencinin bilişsel ve duygusal alandaki durumunu tespit etmek için kademelere özgü olarak gerçekleştirilen çalışmalardır. Uygulanacak test ve envanterler her yıl güncellenerek akademik takvimde ilan edilmektedir.

Eğitsel Rehberlik: Öğrencinin bilişsel alandaki güçlü ve desteklenmesi gereken yönleri tespit edilerek bu konuda ihtiyaca uygun gerçekleştirilen çalışmalardır. Bu kapsamda öğrenme stillerinin tespiti, etkili çalışma ve öğrenme yolları, zaman yönetimi ve test çözme teknikleri gibi konular öğrenciye aktarılmaktadır.

Mesleki Rehberlik: Mesleki rehberlik çalışmaları üç ana unsur göz önünde tutularak gerçekleştirilir.

  • Öğrencinin kendi ilgi ve yeteneklerinin farkına varması,
  • İlgi ve yeteneklere uygun mesleklerin tanıtılması ,
  • Çağın ihtiyaç duyduğu alanların tanıtılması.

Veli Görüşmeleri: Her dönemde bir kere gerçekleştirilen görüşmeler rehberlik birimin daveti veya veli talebi doğrultusunda gerçekleştirilir.

Veli Atölye Çalışmaları: İhtiyaç duyulan konularda 20 kişilik gruplarla etkileşime dayalı olarak gerçekleşen çalışmalardır. Atölye çalışmalarını psikolojik danışmanlarımız ve gerektiğinde alanında uzman konuklar gerçekleştirebilmektedir.

Seminerler: Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi; öğretmenler, veliler ve öğrenciler arasındaki iletişimin sağlıklı yürümesine önem vererek, velileri bilgilendirip öğrencilerin gelişimini desteklemek üzere veli ve öğrencilere yönelik seminerler planlamaktadır.